زیباترین ستارگان سینمای جهان

هر گونه سوء استفاده از عکسها باعث هک شدن شما میشه. میتونید امتحان کنید


Name: Mahlagha Jaberi
Height: 5' 8" (173cm)
Hair Color: Dark Black
Eye Color: Dark Brown

Residence: San Diego, California
Date of Birth: June 17, 1989مهلقا جابری قبل از عمل زیبایی چشم و ابرو و بینی
این دو تا عکس بدون آرایش مه لقا ست

البته لنز و  جراحی فک و بینی و گونه و پروتز لب هم داره.